മലയാളത്തില്‍ എഴുതാം

>> ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ സേവനം നവംബർ 4, 2019 മുതൽ  http://typein.ml എന്ന വിലാസത്തിൽ ആവും ലഭ്യമാവുക <<

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായി താഴെയുള്ള ബോക്സിലെ വാക്കുകള്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്പേസ് അമര്‍ത്തുക.

ശരിയായ വാക്ക് അല്ല ലഭിച്ചതെങ്കില്‍ ‘← ബേക്ക്സ്പേസ്’ കീ അടിച്ചാല്‍ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും ഒരു ലിസ്റ്റായി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ കീബോര്‍ഡില്‍ “Ctrl +G” നല്‍കി ഇംഗ്ലീഷിലേക്കോ തിരിച്ച് മലയാളത്തിലേക്കോ മാറ്റാവുന്നതാണ്.

സഹായകമായ അക്ഷരങ്ങള്‍

ന്റെ ല്‍ ര്‍ ള്‍ റ്റ ന്‍